Anime Blogger

Sunday, May 14, 2006

X/1999 manga vol 18 download


Ở VN không VB hết bộ X/1999
Here's vol 18, sẽ được up từ từ. Welcome ^_^

X_v18_ch01_part1.zip (chap1)
X_v18_ch01_part2.zip (chap 1)
X_v18_ch02.zip (chap 2)

2 Comments:

Post a Comment

<< Home